Περιγραφή

Η Καρυδιά ανήκει στην οικογένεια Juglandaceae, στο γένος Juglans. Περιλαμβάνει πολλά είδη που παρουσιάζουν ενδιαφέρον διατροφικό και εμπορικό. Είναι Καρυδιά είναι δένδρο κοσμοπολίτικο και μπορεί να βρεθεί σε πολλά μέρη τησ Ασίας , της Αμερικής και της Ευρώπης. Το καρύδι αποτελούσε για πολλούς αιώνες την κυριότερη διατροφή των ανθρώπινων κοινωνιών.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Η καρυδιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μακρόβιο που μπορεί να φτάσει το ύψος μέχρι και 30 μέτρα;, ανάλογα με την ποικιλία. Φέρει φύλλα σύνθετα, κατ΄εναλλαγή, με περιττό αριθμό φυλλαρίων. Οι οφθαλμοί του διακρίνονται σε ξτλοφόρους, μικτούς και απλούς ανθοφόρους ή ιουλοφόρους. Οι ξυλοφόροι οφθαλμοί βρίσκονται επάκρια ή πλάγια, οι μικτοί κυρίως πλάγια και οι ιουλοφόροι πάντοτε πλάγια.

Η καρυδιά καρποφορεί σε βλαστό τρέχουσας βλάστησης από μικτό οφθαλμό. Στις καρυδιές, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή παραγωγή, πρέπει να φυτευτούν στο χωράφι δύο ή περισσότερες ποικιλίες. Σκοπός μας είναι να εξασφαλίσουμε κατά την περίοδο που είναι δεκτικά προς γονιμοποίηση τα θηλυκά άνθη, επαρκή ποσότητα γύρης. Επομένως επιζητούμε συνδυασμό ποικιλιών για την εγκατάσταση καρυδεώνα.

Η καρυδιά ευδοκιμεί σε εδάφη που το ριζικό της σύστημα αναπτύσσεται ελεύθερα σε βάθος μέχρι 3-3,5 μέτρα. Αδιαπέραστα υποκείμενα εδάφη πλήττουν την ευρωστία του δένδρου. Θέλει επομένως εδάφη ελαφριά με καλή αποστράγγιση, αρδευόμενα και πλούσια σε οργανική ουσία. 

 

Στα φυτώριά μας διαθέτουμε ποικιλίες καρυδιάς νάνας, που έχουν μέγεθος χαμηλότερο σε σχέση με τις ντόπιες ποικιλίες, και το σημαντικότερο, μπαίνουν πολύ γρήγορα στην παραγωγή ( από τον 2ο με 3ο χρόνο).