Το ωίδιο της τριανταφυλλιάς

Το ωίδιο της τριανταφυλλιάς αποτελεί μια πολύ κοινή ασθένεια για την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς Sphaerotheca pannosa var. rosae

Share this post

Το ωίδιο της τριανταφυλλιάς

Το ωίδιο της τριανταφυλλιάς αποτελεί μια πολύ κοινή ασθένεια για την καλλιέργεια της τριανταφυλλιάς. Οφείλεται στον ασκομύκητα Sphaerotheca pannosa var. rosae. Ο ασκομύκητας αυτός αποτελεί υποχρεωτικό παράσιτο των φυτών του γένους Rosa και η αγενής του μορφή ανήκει στο γένος Oidium. Πρόκειται για μια ασθένεια που σπανίως νεκρώνει το φυτό. Αυτή μπορεί ωστόσο να εξασθενήσει τα φυτά και να υποβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα των ανθέων αλλά και την αισθητική αξία των καλλωπιστικών κήπων τριανταφυλλιάς.

Αντιμετώπιση:

Γενικά συνιστάται η αφαίρεση και η καταστροφή των προσβεβλημένων στελεχών και φύλλων στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγεται η επικράτηση υψηλής σχετικής ατμοσφαιρικής υγρασίας κατά τη διάρκεια της νύκτας σε υπό κάλυψη καλλιέργειες. Μπορούν επιπλέον να πραγματοποιηθούν επεμβάσεις με θείο, σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 27οC, για να μην προκληθούν εγκαύματα στα φυτά. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια εύρεσης και εφαρμογής βιολογικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του παθογόνου,  ενώ υπάρχουν διαθέσιμα στο εμπόριο αρκετά μυκητοκτόνα που εφαρμόζονται με ψεκασμό με την εμφάνιση της νεαρής βλάστησης.


error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram
FbMessenger
Tiktok