Περιγραφή

Ουασιγκτόνια ισχυρή

Washigtonia robusta


Φοινικοειδές που διαφέρει από την Washingtonia filifera στα εξής:

  • έχει πιο λεπτό κορμό
  • είναι ταχύτερης ανάπτυξης
  • έχει φύλλα λιγότερο διαιρεμένα και με λιγότερα νημάτια