Περιγραφή

Κονβόλβουλους (Convolvulus convolvuloides)


Έρπον είδος με χαρακτηριστικά μωβ – μπλε άνθη, που εμφανίζονται κυρίως την άνοιξη – καλοκαίρι. Φυτό ευαίσθητο στο κρύο.