Φουντουκιά

0 out of 5

8,00 

Περιγραφή

Η Φουντουκιά ανήκει στην οικογένεια Betulaceae, στο γένος Corylus. Το κυριότερο καλλιεργούμενο είδος ανήκει στο είδος Corylus avellana.

Η Φουντουκιά είναι θάμνος φυλλοβόλος, μόνοικος, δίκλινος, ύψους μέχρι 5 μέτρα. Φέρει φύλλα απλά, οδοντωτά με την κάτω επιφάνεια χνουδωτή. Ο μίσκος των φύλλων φέρει στη βάση δυο μικρά παράφυλλα. Οι οφθαλμοί της διακρίνονται σε ξυλοφορους, μικτού και απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς. Οι ξυλοφόροι και οι μικτοί έχουν σχήμα αμβλύ ενώ οι απλοί ανθοφόροι κυλινδρικό. Οι ξυλοφόροι και μικτοί βρίσκονται επάκρια ή πλάγια, οι μικτοί πλάγια και οι ανθοφόροι κυρίως πλάγια.

Η φουντουκιά μπαίνει σε καρποφορία από τον 4-5ο χρόνο και σταδιακά η καρποφορία της αυξάνει μέχρι να σταθεροποιηθεί τον 11ο χρόνο. Μπορεί να παραμείνει σε καρποφορία μέχρι και το 50ο χρόνο.

 Η φουντουκιά αναπτύσσεται εύκολα σε περιοχές με κλίμα ψυχρό και υγρό, που δεν παρουσιάζει ακραίες θερμοκρασίες. Μπορεί άνετα να καλλιεργηθεί σε περιοχές που γειτνιάζουν με μεγάλες υδάτινες επιφάνειες, όπως λίμνες, θάλασσα κα. Αντέχει από θερμοκρασίες από -24ο C έως και 37ο C. Όσον αφορά το υψόμετρο, στην Ελλάδα αποδίδει καλά σε περιοχές με υψόμετρα από 240 έως 600 μέτρα.

Τα φουντούκια ωριμάζουν περίπου τα τέλη Αυγούστου. Η συγκομιδή αρχίζει την ίδια περίοδο και γίνεται με τα χέρια (μετά από φυσιολογική πτώση των καρπών ή με προσεκτικό ράβδισμα και μάζεμα από το έδαφος).