Περιγραφή

Η Καστανιά ανήκει στην οικογένεια Fagaceae, στο γένος Castanea.

Η Ευρωπαϊκή Καστανιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μακρόβιο με ύψος που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 30 μέτρα. Τα φύλλα της είναι απλά, ελλειπτικά και οδοντωτά. Οι οφθαλμοί της διακρίνονται σε ξυλοφόρους και μικτούς καρποφόρους. Η άνθηση επισυμβαίνει μετά την πλήρη έκπτυξη των φύλλων και ποικίλει ανάλογα με το είδος, τον κλώνο και την εποχή. Συνήθως η καστανιά ανθίζει τον Ιούλιο και ωριμάζει τους καρπούς το Φθινόπωρο του ίδιου έτους. Η καρποφορία της καστανιάς συμβαίνει σε βλαστό τρέχουσας εποχής, πλάγια από μικτούς φθαλμούς.

Οι ποικιλίες των καστανιών κατατάσονται σε δυο μεγάλες ομάδες, των καστάνων και των μαρονίων. Στην πρώτη ομάδα κατάσονται ποικιλίες που έχουν καρπούς με χρώμα βαθύ καστανό και η ψύχα τους αποτελείται από περισσότερα του ενός σπέρματος (πολύσπερμοι). Στην δεύτερη ομάδα, υπάγονται ποικιλίες των οποίων οι καρποί έχουν χρώμα κόκκινο και η ψύχα τους αποτελείται από ένα σπέρμα.

Η Καστανιά θέλει κλίματα ψυχρά και υγρά. Θέλει μέση ετήσια θερμοκρασία από 8 έως 15 οC. Από άποψη υψομέτρου, γενικά ευδοκιμεί σε περιοχές με ύψος από 500 έως και 1300 μέτρα. Είναι απαιτητική στο νερό. Η καστανιά απαιτεί όξινα έως ουδέτερου pH εδάφη, με καλή αποστράγγιση και σχεδόν απαλλαγμένα από Ca (μέγιστο ποσοστό συνολικού Ca μέχρι 2%).

Κυριότερες ποικιλίες που διαθέτουμε :

  1. Βόλου  : Ποικιλία που έχει καρπό μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους, σχήμα ελλειπτικό ή σφαιρικό και χρώμα καστανό. Κατάλληλη για βραστά κάστανα.
  2. Μαρονιά :  Ποικιλία πού έχει μεσαίο έως μεγάλο καρπό, κόκκινου χρώματος. Κατάλληλη για βραστά κάστανα