Ο Ζεόλιθος και οφέλη

ΖΕΟΛΙΘΟΣ

Share this post

Ο Ζεόλιθος και οφέλη

Ο Ζεόλιθος στην γεωργία

Ο Ζεόλιθος στην γεωργία έχει  πολλές χρήσεις και πολλαπλά οφέλη. Είναι πολλαπλά χρήσιμος αυξάνοντας τη γονιμότητα των χωραφιών. Αυτό το κάνει η προσθήκη της κοπριάς, με τη διαφορά ότι η κοπριά έχει διάρκεια ζωής για 2-3 χρόνια, ενώ ο ζεόλιθος το κάνει για πολλά χρόνια.

Πρόκειται για ένα φυσικό ορυκτό. Η χρήση του ως εδαφοβελτιωτικού στις καλλιέργειες μπορεί να αυξήσει την παραγωγή από 17% έως 66%, και να μειώσει σημαντικά τόσο τη χρήση λιπασμάτων, όσο και τη χρήση νερού άρδευσης.

Τα τελευταία χρόνια η χρήση του Ζεόλιθος στη χώρα μας γίνεται από αγρότες, αλλά και πολίτες που θέλουν να διατηρήσουν όσο το δυνατό σε καλύτερη κατάσταση τους κήπους τους.

Τρόπος εφαρμογής στην γεωργία:

Ο Ζεόλιθος εφαρμόζεται με ενσωμάτωση στο έδαφος σε ποσότητες που εξαρτώνται από την κοκκομετρική του σύσταση, δηλαδή, τη λεπτότητα υλικού.

«Όσο πιο λεπτόκοκκο είναι το υλικό τόσο πιο μικρότερη ποσότητα απαιτείται. Σε βαριά εδάφη πρέπει να προτιμάται ζεόλιθος σε σπυρωτή μορφή (2,5-5 mm), ενώ σε ελαφρά εδάφη πρέπει να προτιμάται αυτός σε μορφή σκόνης». Υπολογίζεται ότι 0,5 κιλό ζεολίθου σε σκόνη έχει επιφάνεια ανάλογη με αυτήν ενός γηπέδου ποδοσφαίρου.

Ο Ζεόλιθος εφαρμόζεται στο έδαφος συνήθως για τρεις συνεχόμενες χρονιές. Ενσωματώνεται κάθε φορά. Χρειάζεται μια ποσότητα 400-500 κιλών ανά στρέμμα. Εφαρμόζεται πριν από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου ή τη φύτευση/σπορά.

Η ωφέλιμη δράση του είναι μακροχρόνια (ο ζεόλιθος δεν αποσαθρώνεται όπως άλλα υλικά) και διαρκεί πολλά χρόνια.

Οφέλη στην γεωργία από την χρήση Ζεόλιθου:

Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των θρεπτικών στοιχείων. Η εναλλακτική του ικανότητα ανέρχεται σε 2,2-4 meq/g που είναι διπλάσια από αυτή του μπεντονίτη.
Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης.  Οι απώλειες αζώτου με τη μορφή αμμωνίας ή υδατομεταφοράς (νιτρώδη και νιτρικά). Συνεπώς συμβάλλει στη μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων λιπασμάτων κατά 20-25%.
Σε συνδυασμό με τη λίπανση μπορεί να βοηθήσει στη σταδιακή αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων.
Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης νερού. Ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη ο ζεόλιθος συγκρατεί νερό σε ποσότητα ίση με το 60% του βάρους του, το οποίο αποδίδει στα φυτά σταδιακά.
Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους (ανεβάζει το pH).
Βελτιώνει τη δομή του εδάφους μειώνοντας τη συμπίεση και αυξάνοντας τον αερισμό.
Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία.
Ως άμεση συνέπεια όλων των παραπάνω ο ζεόλιθος αυξάνει και βελτιώνει την παραγωγή των φυτών.

 

Η χρήση του ζεολίθου στην γεωργία, μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα, με παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων (λιπασμάτων και νερού).


error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Follow by Email
Instagram
FbMessenger
Tiktok