Η ποικιλία Ραζακί  δίνει σταφύλι μεγάλο κωνικό, με μέτρια πυκνότητα. Είναι τραγανό, αρωματικό, με κουκούτσι, χρώματος λευκού.

Έχει μεγάλη ικανότητα για συντήρηση και μεταφορά, θεωρείται καλύτερη ποικιλία εμπορίου.