Το Κυδωνίαστρο οριζοντιόκλαδο (Cotoneaster horizontalis) είναι θάμνος φυλλοβόλος, ύψους μέχρι 1 μέτρο, με οριζόντια διάταξη κλαδιών. Φέρει φύλλα στρογγυλά, βαθυπράσινα, που το φθινόπωρο γίνονται πράσινα. Ανθίζει Απρίλιο – Μάιο με μικρά ρόδινα ανθάκια και έπειτα σχηματίζονται καρποί κόκκινοι με διακοσμητική αξία. 

Χρήσιμες πληροφορίες:

Φυλλοβόλοι  θάμνοι με πράσινα φύλλα, τα οποία στα φυλλοβόλα είδη γίνονται έντονα κόκκινα το φθινόπωρο. Το Μάιο έχουν μικρά, λευκά, εύοσμα άνθη και το φθινόπωρο κόκκινους μικρούς καρπούς. Αναπτύσσονται σε μέτρια υγρά εδάφη και ηλιόλουστες ή ελαφρά σκιασμένες θέσεις. Φυτεύονται σε ομάδες, βραχόκηπους, φράχτες και για εδαφοκάλυψη. Πολλαπλασιάζονται με μοσχεύματα.Φυτό κατάλληλο για βραχόκηπους, ευδοκιμεί σε ποικιλία εδαφών, εκτός από πολύ ξηρά ή εδάφη με υπερβολική υγρασία.