Κερασιά

0 out of 5

7,00 

Περιγραφή

Η Κερασιά ανήκει στην οικογένεια Rosaceae, στο γένος Prunus avium L. Η κερασιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μεγάλου μεγέθους, με βλάστηση συνήθως ορθόκλαδη. Τα φύλλα της είναι απλά, διπλά οδοντωτά και αδενοφόρα.

Η Κερασιά σχηματίζει απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς πλάγια σε λογχοειδή (Μπουκέτα Μαΐου). Η καρποφορία της φέρεται  κυρίως στα λογχοειδή αυτά (βλαστοί από 0,5 έως 5 εκ.) και δευτερευόντως σε βλαστούς και λεπτοκλάδια.

Οι ποικιλίες της Κερασιάς είναι σχεδόν κατά κανόνα αυτοστείρες, επομένως για να καρποφορήσουν, πρέπει να γίνει σταυρεπικονίαση. Για την εξασφάλιση αυτής επιβάλλεται η συγκαλλιέργεια ποικιλιών αλληλοσυμβιβαστών και συνανθουσών.

Υπάρχουν βεβαίως και ποικιλίες κερασιών που είναι αυτογόνιμες, όπου δεν απαιτούνται δυο διαφορετικές ποικιλίες για να επιτευχθεί καρποφορία.

Πρέπει να τονιστεί ότι η κερασιά απαιτεί αρκετές ώρες σε ψύχος προκειμένου να καρποφορήσει. Έχει υπολογιστεί ότι χρειάζεται γύρω στις 1000 ώρες σε θερμοκρασίες κάτω από 7 oC.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες ποικιλίες κερασιάς που διαθέτουμε:

  • Bigarreau Burlat. ο καρπός της είναι μεγάλος και καρδιόσχημος. Ο φλοιός είναι γυαλιστερός βαθυκόκκινος και φέρει σάρκα συνεκτική, τραγανή. Θεωρείται ποικιλία εκλεκτής ποιότητας. Ωριμάζει μέσα Μαΐου
  • Τραγανά Έδεσσας. Ο καρπός της είναι μεγάλος και σφαιρικός. Ο φλοιός είναι θαθυκόκκινος και φέρει σάρκα συνεκτική, τραγανή, αρωματική και γλυκιά. Ωριμάζει αρχές Ιουνίου.
  • Λαπέν. Ποικιλία αυτογόνιμη. Ο καρπός είναι μεσαίου μεγέθους και σφαιρικός. Ο φλοιός είναι κόκκινος, και η σάρκα τραγανή και γλυκιά.