Η Βυσσινιά είναι δένδρο φυλλοβόλο, μικρού μεγέθους, με βλάστηση πλαγιόκλαδη. Φέρει φύλλα απλά, κατ΄εναλλαγή ελλειψοειδή, διπλά οδοντωτά, αδενοφόρα και σε χρώμα πιο πράσινο από της Κερασιάς.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Οι οφθαλμοί της διακρίνονται σε ξυλοφόρους και απλούς ανθοφόρους. Ανθοφορεί σε βλαστούς του έτους και σε μπουκέτα Μαΐου (λογχοειδή). 

Η Βυσσινιά μπαίνει σε καρποφορία απο το 3ο  έως 4ο χρόνο και η παραγωγική της ζωή υπολογίζεται σε 30 περίπου χρόνια.

Η Βυσσινιά έχει μεγαλύτερη αντοχή στο ψύχος από ότι η Κερασιά. Επίσης ανέχεται καλύτερα τις υψηλές θερμοκρασίες. Όσον αφορά την καρποφορία της, απαιτεί περισσότερες ώρες σε ψύχος για την διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών της ( από 600 έως 1400 ώρες κάτω από 7οC ) από ότι η Κερασιά.

Όσον αφορά το έδαφος, δεν αντέχει χώματα που δεν στραγγίζουν καλά, όπως επίσης και τα πολύ ξηρά εδάφη.

Οι καρποί της ωριμάζουν από τέλη Ιουνίου έως μέσα Ιουλίου.

Leave A Reply